дискретни БЪРЗИ адвокатски и юридически услуги в град Варна до Окръжен съд

Тази обява е с изтекъл срок.
обл. Варна | Публикувана на 2021-05-12 11:17:31.
ID на обява: 596837 | Брой разглеждания: 626
дискретни БЪРЗИ   адвокатски и юридически услуги в  град   Варна  до  Окръжен съд

Тип: Частна

ДИСКРЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги при КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ,КОНФЕДЕНЦИАЛНОСТ И ПОЧТЕННОСТ !
- кантората работи и при СЪОБРАЗЯВАНЕ С минимални тарифи СЪГЛАСНО тарифа 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения
ПРАВНИ СЪВЕТИ, ПРАВНА ПОМОЩ , ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
• ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ ,ПРЕГОВОРИ МУЖДУ СТРАНИ , ЛИЦА И ФИРМИ
• ГРАЖДАНСКО ПРАВО И СЪДЕБЕН ПРОЦЕС НА РАЙОННИ ,ОКРЪЖНИ АПЕЛАТИВНИ И ВИСШИ СЪДИЛИЩА
• ФИРМЕНО (КОРПОРАТИВНО) ПРАВО ,РЕГИСТРАЦИИ И ПРАМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ФИРМИ БЪРЗА РЕГИСТРАЦИЯ на фирми: ЕООД, ООД, СД, АД, едноличен търговец (ЕТ) и граждански дружества (ДЗЗД)
Изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата, вкл. БУЛСТАТ, НАП, печат, Преобразуване и ликвидация на търговски дружества;Прехвърляне на дружествени дяловеПрекратяване и заличаване на ЕТ.Търговски сделки и договори – изготвяне на различни търговски договори, участие в преговори, консултация на търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки; Процесуално представителство пред съд по търговски спорове
• АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС ,ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ , ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ , ОСПОРАВНЕ НА ОЦЕНКИ ПРИ ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПРИ ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ
• СЕМЕЙНО ПРАВО СЪДЕБНИ РАЗВОДИ ПО ВИНА И ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ , ПОВИШАВАНЕ НА ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕЦА , УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗХОД И БАЩИНСТВО Изготвяне на брачни договори
• НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО Консултации по наследствени проблеми:Приемане и отказ от наследствоДелба на наследство Изготвяне на завещания
• ВЕЩНО ПРАВО , СПОРОВЕ ЗА ИМОТИ И ДЕЛБИ ,СПОРОВЕ ЗА ГРАНИЦИ СЕРВИТУТИ ПРАВО ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ
• ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО (ДОГОВОРИ), СПОРАВЕ ПО ДОГОВОРИ , ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
Сделки с недвижими имоти – консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижими имоти,Обстойно проучване на имота;Подготовка на документите по сделката; Представителство пред нотариус;Консултации относно тълкуването, изпълнението, прекратяването, развалянето или неизпълнението на различни видове ДОГОВОРИ по Закона за задълженията и договорите Изготвяне на различни видове договори по ЗЗД ТЪРГОВСКО ПРАВО , ТЪРГАВСКИ СПОРВЕ И ТЪРГАВСКИ ДЕЛА
• ЗАЩИТА В ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ,СЪДЕБНА ЗАЩИТА ПО ДОМАШНО НАСИЛИЕ
• ТРУДОВО ПРАВО,СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА НЕПРАВИЛНИ УВОЛНЕНИЯ ,СЪДЕБНО ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕПОЛУЧЕНИ ЗАПЛАТИ
• ДАНЪЧНО ПРАВО , НЕПРАВИЛНО НАЧИСЛЕНИ ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ
• НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС Защита на обвиняеми при повдигане на обвинение за извършено престъпление в досъдебното производство Защита на подсъдими за извършено престъпление пред съда включително и върховен.съд.КонсултацииПроцесуално.представителство пред съд по наказателни дела от частен характер – за обида, клевета и др.
• ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА Консултации по изпълнителни дела;Процесуално представителство на длъжници и взискатели пред съдебен изпълнител
• ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО , ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪДЕЩ ИСК, ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНЕ
• ОХРАНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
• ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - РЕГИСТРАЦИЯ ЕТ, ООД, ЕООД, СД, АД, ЕАД, ДЗЗД, ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ФИРМИ
• СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ И
• НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ ,ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД НОТАРИУС
• ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО: Консултации по изпълнителни дела; Процесуално представителство на длъжници и взискатели пред съдебен изпълнител.
• РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, СПОРТНИ КЛУБОВЕ, ФОНДАЦИИ, ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗАЛИЧАВАНЕ
• ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ
• исковете за установяване или за оспорване на произход, както и исковете за прекратяване на осиновяване.
• Исковете за защита и за възстановяване на нарушено владение и държане
• Обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
• издаване на заповед за изпълнение
• Обжалване на действията на съдебният изпълнител
• Установяване на факти по съдебен ред
• Обявяване на отсъствие или смърт по съдебен ред

Имаш нещо за продажба? Добави обява

1.00лв.


Обява от адвокат Д.Георгиев

(Регистриран на: 2018-09-13 11:30:33)Други обяви от този потребител

Последно разгледани обяви