Книги по неврология

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. София | Публикувана на 2020-02-09 10:50:19.
ID на обява: 567387 | Брой разглеждания: 384
Книги по неврология

Състояние: Използвано
Тип: Частна

КНИГИ ПО НЕВРОЛОГИЯ
(Цените са в български левове)
- с Г. Ганев; В. Иванов – „Нервни и психични болести. За сестри” – 1972 г. – 6
- т С. Божинов – „Неврология” – 1973 г.; 1978 г. – 15
- т „Ръководство по неврология”, под ред. на С. Божинов – 1978 г. – 10
- с Г. Савов; И. Темков – „Практическо ръководство по неврология” – 1951 г. – 7
- с „Терапия на нервните болести”, под ред. на Т. Запрянов – 1967 г. – 10
- В. Воробьев; Р. Синельников – „Атлас анатомии человека. Неврология” – 1948 г. – 50
- R. Bertolini; G. Leutert – “Atlas der anatomie des menschen nach systematischen und topographischen gesichtspunkten” – Band 3 – Kopf und hals, gehirn, ruckenmark und sinnesorgane – 1982 г. – 40
- с Е. Титянова – „Доплерова сонография. Диагностична стойност и клинично приложение в неврологията” – 2002 г. – 22
- с „Неврорентгенология”, под ред. на М. Лесев – 1976 г. – 28
- с М. Лесев – „Мозъчна компютърна томография” – 1983 г. – 13
- с Е. Стаменов; П. Стаменова – „Хеморагични мозъчни инсулти” – 1988 г. – 10
- с „Диагностика и поведение при спешните състояния в неврологията”, под ред. на Б. Герасимов; П. Стаменова – 1997 г. – 20
- с В. Митков – „Спешна неврология” – 1982 г. – 13
- Н. Гергелчев; Я. Христов; К. Христова – „Насоки в интензивното лечение на тежката черепно-мозъчна травма” – 2000 г. – 7
- с Н. Шипковенски; Л. Гълъбов; Д. Македонски – „Съдебнопсихиатрични проблеми на травмената болест на мозъка” – 1955 г. – 10
- с К. Георгиева; М. Филипов – „Фрактури на ябълчната кост и дъга” – 1985 г. – 15
- с А. Скоромец – „Топическая диагностика заболеваний нервной системы” – 1989 г. – 15
- с Б. Йорданов – „Мозъчен оток” – 1982 г. – 12
- Б. Йорданов – „Множествена склероза” – 1989 г. – 10
- с „Клинична неврофармакология”, под ред. ва И. Георгиев – 1982 г. – 17
- „Ръководство по неврология” – т. 1-2, под ред. на Д. Хаджиев; И. Георгиев – 1988 г. – 40
- с „Ръководство по неврология” – т. 1, под ред. на Д. Хаджиев; И. Георгиев – 1988 г. – 20
- Д. Хаджиев – „Латентна и преходна недостатъчност на мозъчното кръвообращение” – 1976 г. – 12
- с Д. Хаджиев – „Първична и вторична профилактика на исхемичните инсулти” – 2007 г. – 7
- с Д. Хаджиев; Г. Митев – „Мигрена. Диагноза, лечение, профилактика” – 1995 г. – 7
- Ан Макгрегър – „Мигрена и главоболие” – 2008 г. – 6
- А. Пайкерт – „Главоболието” – 1994 г. – 6
- Н. Узунов – „Мигрена” – 1979 г. – 8
- с А. Монов; Д. Хаджиев; Н. Узунов – „Гърчови състояния” – 1987 г. – 10
- с А. Монов – „Диагноза и лечение на безсъзнателните състояния” – 1992 г. – 10
- с „Коматозни състояния”, под ред. на А. Попов; А. Монов – 1969 г. – 13
- с „Професионални неврологични болести”, под ред. на К. Киряков – 1990 г. – 10
- с И. Карастанев; Н. Митрев; К. Язов – „Вибрационна болест” – 1974 г. – 7
- Е. Цветанова – „Ликворология” – 1974 г. – 8
- с „Ръководство по отоневрология”, под ред. на А. Кехайов – 1982 г. – 25
- с T. Walsh – “Neuro-Ophtalmology. Clinical signs and symptoms” – 1998 г. – 30
- с И. Чанков – „Електрофореза на мозъчната течност и нейното клинично значение в неврологията и психиатрията” – 1969 г. – 8
- с К. Заимов – „Клиника и патофизиология на някои разстройства на паметта” – 1963 г. – 8
- с Г. Шишков – „Съвременно лечение и профилактика на болестите на цивилизацията – хипертонична болест, затлъстяване, диабет, атеросклероза” – 2008 г. – 10
- „Cerebrovascular disorders” – 1990 г. – 40
- „Мозг” – 1982 г. – 10
- т J. LeDoux; W. Hirst – “Mind and brain” – 1986 г. – 25
- с П. Шотеков и кол. – „Сермион в клиничната практика” – 2002 г. – 5
- с И. Миланов; Р. Хаджииванов – „Неврофизиологичен терминологичен речник” – 1999 г. – 8
- с И. Миланов – „Болки в гърба” – 2002 г. – 10
- с К. Ичев; Г. Гълъбов – „Кръвоснабдяване на гръбначния мозък” – 1981 г. – 7
- с Х. Хараланов – „Недостатъчност на вертебро-базиларното кръвообращение” – 1974 г. – 13
- с В. Мълчанова – „За болките в кръста и как да се предпазим от тях” – 2003 г. – 7
- с „Шийни и поясни вертеброгенни радикулопатии. Познатото и новото за тях”, под ред. на Н. Чалъкова-Атанасова – 1994 г. – 10
- А. Кривцов – „Остеохондроза. Шипове. Как да се предпазваме и лекуваме” – 1992 г. – 6
- т Г. Гечев – „Екстензионно лечение и профилактика на дисковата болест” – 1984 г. – 12
- с Е. Иванова – „Физиотерапия и рехабилитация на болни с гръбначномозъчни травми” – 1985 г. – 15
- с Г. Каранешев и кол. – „ЛФК при нервни и психически заболявания” – 1980 г. – 10
- „Заболевания периферической нервной системы”, под ред. на А. Эсбери; Р. Джиллиатт – 1987 г. – 13
- с H. Royden Jones Jr. – “Diseases of the peripheral motor-sensory unit” – 1985 г. – 6
- с Я. Добрев; Н. Николов – „Шок. Етиология, патогенеза, клиника и лечение” – 1975 г. – 10
- с И. Курцин; Н. Николов – „Кортико-висцералната теория на медицината и хормоналната регулация” – 1966 г. – 10
- А. Райнов – „Физиология на висшата нервна дейност” – 1956 г. – 10
- А. Иванов-Смоленски – „Очерки по патофизиология на висшата нервна дейност” – 1954 г. – 8
- с Е. Герон; Н. Попов – „Развитие на висшата нервна дейност в предучилищна възраст” – 1966 г. – 7
- с К. Койчев – „Слухово-вестибуларна сензорна система” – 1984 г. – 20
- с Ю. Судаков и кол. – „Метамерно-рецепторная рефлексотерапия” – 1986 г. – 12
- с „Диенцефална патология”, под ред. на М. Вантов – 1980 г. – 13
- с „Клинична невровегетология”, под ред. на М. Вантов; Р. Койнов – 1967 г. – 10
- с М. Вантов; Н. Тонкин – „Клинична невродерматология” – 1995 г. – 15
- с М. Минков – „Уро-неврологични системни дисфункции” – 1995 г. – 13
- с „Диагностика и лечение на неврохирургичните заболявания”, под ред. на Ф. Филипов; Г. Савов; П. Петров – 1973 г. – 25
- „Детска неврохирургия”, под ред. на П. Вецка – 1989 г. – 12
- т Л. Карагьозов – „Кратка неврохирургия” – 1989 г. – 17
- С. Кондов – „Ехографска диагностика в неврохирургията” – 2011 г. – 10
- „Национална конференция по неврохирургия” – 1995 г. – 5
- “Lasers in neurosurgery” – 1988 г. – 15
- с В. Кавракиров – „Записки по военно-полева лицево-челюстна хирургия” – 1955 г. – 12
- с D. Bigner; J. Swenberg – „Experimental tumors of the central nervous system” – 1977 г. – 20
- с J. Gluckman; P. Gullane; J. Johnson – “Practical approach to head and neck tumors” – 1994 г. – 20
- Rene Caillet – “Soft tissue pain and disability” – 1980 г. – 18
- Neil Kahanovitz – “Diagnosis and Treatment of Low Back Pain” – 1991 г. – 15
- “Parkinson’s disease” – 1984 г. – 12
- с Г. Гатев – „Паркинсонизъм” – 1976 г. – 17
- Л. Карамалаков – „Паркинсонизъм” – 1989 г. – 13
- с С. Божинов – „Съвременен остър паркинсонов енцефалит” – 1975 г. – 15
- с „Полиневрити и полиневропатии”, под ред. на С. Божинов – 1984 г. – 10
- с „Миопатии. Клинични, биохимични, хистологични, хистохимични и електронномикроскопски изследвания”, под ред. на С. Божинов; Г. Гълъбов – 1973 г. – 15
- с Г. Узунов; С. Божинов – „Алкохолни енцефалопатии в детската възраст” – 1973 г. – 15
- с П. Петров - „Тумори на мозъка в детската възраст” – 1963 г. – 8
- А. Краиндлер; Б. Прускауер-Апостол – „Детска неврология” – 1967 г. – 13
- Ив. Керековски – „Нервни заболявания в ранното детство” – 1988 г. – 15
- с Ив. Керековски – „Гърчове в кърмаческата и ранната детска възраст” – 1987 г. – 10
- с Д. Фарбер; В. Алферова – „Електроенцефалограмма детей и подростков” – 1972 г. – 8
- “Epilepsy in young people” – 1987 г. – 10
- с E. Ross; E. Reynolds - “Paediatric perspectives on epilepsy” – 1985 г. – 15
- К. Чолаков; М. Чолаков – „Проблеми на епилепсията. Етиопатогенеза” – 1958 г. – 8
- Е. Стоядинова – „Интрамурална нервна система и стомашно-чревна моторика” – 1981 г. – 15
- т „Клинична електрофизиология”, под ред. на Г. Ганев – 1970 г. – 15
- с S. Greenberg; A. Amato – “EMG (electromyography) pearls” – 2004 г. – 30
- т „Ръководство по отоневрология”, под ред. на А. Кехайов – 1982 г. – 23
- с К. Танчев – „Електронистагмография. История, значение, приложение” – 2010 г. – 13

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg

Имаш нещо за продажба? Добави БЕЗПЛАТНА обява сега
Виж обяви от същата категория като "КНИГИ ПО НЕВРОЛОГИЯ":
 • Медицински книги на английски език / гр. София

  ENGLISH MEDICAL BOOKS- R. Carola; J. Harley; C. Noback – “Human anatomy” – 1992 г. – 50 - с L. Gartner; J. Hiatt – “Color atlas of histology” – 1994 г. – 25 - с M. Di Fiore – “Atlas of human histology” – 1975 г. – 25 - Helena Curtis – “Biology” – 1968...

 • Атласи по различни медицински специалности / гр. София

  АТЛАСИ• к Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – I т. – Косты, мышцы, внутренносты – 1952 г. – 60 • с Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55 • с Р. Д. Синельников; Я. Р. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 3...

 • Книги по акушерство и гинекология / гр. София

  КНИГИ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Цените са в български левове)- с Д. Стаматев – „Лекции по акушерство” – 1934 г. – 12 - с В. Щьокел – „Акушерство” – т. 1 – 1948 г. – 12 - с И. Щъркалев; Л. Ламбрев – „Акушерство” – 1978 г. – 17 - с И. Щъркалев...

 • Книги по обща медицина / гр. София

  КНИГИ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ДРУГИ(Цените са в български левове)- И. Томов; В. Коларски; Л. Константинова; А. Аструг – „Вътрешни болести. За сестри” – 1990 г. – 10 - Л. Митов; В. Янкулова; А. Минков - „Вътрешни болести. За сестри” – 1971 г. – 7 - „Въ...

13.00лв.


Обява от Верослав Манов

(Регистриран на: 2017-04-14 13:22:06)Други обяви от този потребител

Последно разгледани обяви

гр. София

13.00лв.