Книги по педиатрия

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. София | Публикувана на 2020-02-09 10:49:46.
ID на обява: 567388 | Брой разглеждания: 538
Книги по педиатрия

Състояние: Използвано
Тип: Частна

КНИГИ ПО ПЕДИАТРИЯ
(Цените са в български левове)

- с А. Мунтау – „Педиатрия” – 1996 г. – 20
- с „Педиатрия”, под ред. на Ш. Ниньо – 1985 г. – 13
- к „Педиатрия” – ч. 1-2 – 1987 г. – 20
- „Клинична педиатрия” – т. 1-2, под ред. на Б. Братанов – 1978 г. – 40
- с „Клинична педиатрия” – т. 1, под ред. на Б. Братанов – 1978 г. – 17
- „Детският лекар ви съветва”, под ред. на Б. Братанов – 1986 г. – 10
- „Диагностично – терапевтичен наръчник на педиатъра”, под ред. на Б. Братанов – 1976 г. – 15
- „Диагностично – терапевтичен наръчник на педиатъра”, под ред. на И. Андреев; Л. Рачев; Б. Братанов – 1969 г. – 13
- Б. Братанов; З. Станчев – „Диференциална диагноза на фебрилните състояния в детската възраст” – 1983 г. – 10
- И. Андреев; И. Вапцаров; Х. Михов; А. Ангелов – „Диференциална диагностика на по-важните симптоми на детските болести” – 1981 г. – 15
- И. Вапцаров; Х. Михов; А. Ангелов – „Детски болести. За сестри и акушерки” – 1978 г. – 8
- „Детски болести. За фелдшери”, под ред. на Ш. Ниньо – 1979 г. – 8
- с „Детски болести” /реф. инф. бюлетин/ – 1979 г. – кн. 3; 1985 г. – кн. 1; 1986 г. – кн. 3 – по 3
- с Сп. „Педиатрия” – 1980 г. – бр. 1; 6 – по 3
- с „Справочник за наследствените болести и предразположения”, под ред. на М. Цонева – 1988 г. – 10
- с Х. Михов; В. Антова – „Муковисцидоза” – 1977 г. – 7
- „Клинични задачи по педиатрия”, под ред. на Х. Михов – 1987 г. – 8
- с „Семиотика на детските болести”, под ред. на Х. Михов – 1989 г. – 12
- т „Семиотика на детските болести”, под ред. на Х. Михов; Т. Шмилев – 2005 г. – 17
- с Х. Михов – „Отравяния в детската възраст” – 1966 г. – 8
- с А. Папаян; Е. Цибулкин – „Остри токсикози в ранната детска възраст” – 1981 г. – 8
- с З. Станчев; В. Андреева – „Приложение на антибиотиците в педиатрията” – 1977 г. – 7
- с П. Димков – „Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот” – т. 2 (Детски болести и вътрешни болести у възрастните) – 1978 г. – 25
- „Грижи за болното дете и сестринска техника. За сестри и акушерки”, под ред. на Й. Бакалов – 1990 г. – 10
- „Функционална диагностика в детската възраст”, под ред. на С. Коларов; В. Гатев – 1975 г. – 17
- с „Морфологична и физиологична характеристика на детския организъм”, под ред. на В. Гатев – 1988 г. – 15
- с Н. Мумджиев – „Терапия на детските болести” – 1997 г. – 20
- „Въпроси за изпитен тест по педиатрия”, под ред. на И. Калев – 2001 г. – 6
- с Е. Светославова; В. Балова – „Основи на детско-юношеската гинекология” – 1985 г. – 15
- с Е. Светославова; Н. Марковски – „Функционални гинекологични смущения в пубертетната и юношеската възраст” – 1970 г. – 8
- с Е. Йорданова – „Желязо-дефицитни състояния и анемии” – 1981 г. – 8
- с Е. Салинг – „Детето в обсега на акушерството” – 1969 г. – 8
- В. Киселкова-Вълова; Н. Коева; Е. Силяновска - „Наръчник на неонатолога” – 1979 г. – 10
- с Л. Божков – „Физиология и патология на недоносеното дете” – 1977 г.; 1982 г. – 13
- С. Ганчев – „Перинаталната детска смъртност” – 1989 г. – 8
- Д. Бобев; И. Иванова – „Болести на новороденото” – 1976 г. – 8
- Л. Виле; М. Обладен – „Интензивни грижи за новороденото” – 1986 г. – 12
- „Основи на перинаталната медицина”, под ред. на Г. Стоименов; Л. Яръков; Ш. Ниньо – 1987 г. – 18
- с „Застрашен плод и новородено”, под ред. на Л. Яръков; Д. Радонов – 1973 г. – 17
- „Хипотрофия на плода и новороденото”, под ред. на Д. Радонов – 1986 г. – 15
- с Т. Цветков – „Предивременно раждане” – 1977 г. – 7
- А. Атанасов; Й. Йорданов – „Анестезиология в детската възраст” – 1985 г. – 17
- с „Някои спешни състояния в детската възраст”, под ред. на Г. Петков – 1989 г. – 8
- „Наръчник по спешна и неотложна помощ в педиатрията”, под ред. на Г. Панчев – 1984 г. – 8
- Г. Панчев; А. Радивенска – „Гастроентерология в детската възраст” – 1988 г. – 17
- с Г. Панчев – „Гастроентерология на новороденото и малкото кърмаче” – 1992 г. – 17
- с Г. Панчев – „Жълтеници у новороденото и малкото кърмаче” – 1984 г.; 1993 г. – 17
- Г. Панчев – „Коремни болки в детската възраст” – 1986 г. – 7
- Г. Панчев – „Язвена болест и хроничен гастрит в детската възраст” – 1980 г. – 8
- с Г. Панчев; Ю. Ковачева – „Малабсорбционен синдром в детската възраст” – 1989 г. – 10
- с Б. Братанов; Г. Панчев – „Хронични диарии у децата” – 1982 г. – 8
- с Л. Рачев и кол. – „Вирусен хепатит в детската възраст” – 1961 г. – 7
- А. Краиндлер; Б. Прускауер-Апостол – „Детска неврология” – 1967 г. – 13
- Ив. Керековски – „Нервни заболявания в ранното детство” – 1988 г. – 15
- с Ив. Керековски – „Гърчове в кърмаческата и ранната детска възраст” – 1987 г. – 10
- с Д. Фарбер; В. Алферова – „Електроенцефалограмма детей и подростков” – 1972 г. – 8
- с Г. Узунов; С. Божинов – „Алкохолни енцефалопатии в детската възраст” – 1973 г. – 15
- „Детска неврохирургия”, под ред. на П. Вецка – 1989 г. – 12
- с П. Попхристов – „Кожни болести в детската възраст. Обща част” – 1962 г. – 7
- с И. Андреев; И. Вапцаров – „Стафилококови инфекции в детската възраст” – 1971 г. – 8
- В. Андреев; Н. Златков – „Наследствени и вродени болести и синдроми в дерматологията” – 1977 г. – 15
- с Л. Башева-Станева – „Болест на Шьонлайн – Хенох /Анафилактоидна пурпура/” – 1966 г. – 7
- „Имунизации и ваксинации”, под ред. на И. Киров – 1978 г. – 7
- с Ц. Ганчева – „Вариола” – 1976 г. – 10
- с Д. Бобев; Д. Доспевски – „Инфекциозна мононуклеоза” – 1967 г. – 8
- В. Арнаудова-Тодорова – „Респираторни вирусни инфекции и имунитет срещу тях в ранната детска възраст” – 1972 г. – 7
- В. Антонова; Л. Бакалова; Ф. Ескенази; Л. Рачев; К. Шапкарева – „Инфекции на дихателните пътища и пневмонии у децата” – 1972 г. – 12
- с Л. Бакалова – „Остри катари на дихателните пътища у децата” – 1966 г. – 6
- с Л. Бакалова; Л. Станева – „Туберкулозен менингит у децата” – 1962 г. – 8
- с Р. Раданов – „Туберкулозата у децата (с атлас от рентгенограми и фотоснимки)” – 1953 г.; 1956 г. – 17
- с Т. Краснобаев – „Рентгенографический атлас к монографии „Костно-суставной туберкулез у детей” – 1950 г. – 15
- с „Гнойни заболявания на белия дроб и плеврата у децата”, под ред. на Д. Арнаудов – 1981 г. – 10
- с С. Петров; Л. Нанчев; В. Чаушев – „Хронични неспецифични белодробни заболявания в млада възраст” – 1981 г. – 12
- с В. Бъчварова – „Пневмониите в детската възраст” – 1960 г. – 7
- с „Синдром на антителна недостатъчност в детската възраст”, под ред. на В. Бъчварова – 1975 г. – 10
- с/к „Детска оториноларингология”, под ред. на Г. Кабакчиев – 1980 г.; 1988 г. – 22
- с Г. Кабакчиев – „Отити и отоантрити при кърмачетата” – 1986 г. – 10
- Н. Пръвчев – „Риносинуити в детската възраст” – 1975 г. – 7
- с „Най-важните въпроси на оториноларингологията в детската възраст”, под ред. на С. Бойкикев – 1967 г. – 10
- с Д. Маринов; Л. Башева-Станева – „Ревматизмът в детската възраст” – 1959 г. – 7
- с И. Бойкинов – „Ювенилен хроничен артрит” – 1983 г. – 13
- Б. Бойкинов; Д. Ангьозова – „Хематурии в детската възраст” – 1986 г. – 5
- Н. Минков – „Малформативни уропатии в детската възраст” – 1989 г. – 20
- с E. Gonzales; D. Roth – “Common problems in pediatric urology” – 1991 г. – 30
- „Нефрология в детската възраст”, под ред. на Г. Бояджиева – 1983 г.; 1989 г. – 17
- с Г. Бояджиева – „Пиелонефритът в детската възраст” – 1974 г. – 8
- с Г. Гизов и кол. – „Нефритите в детската възраст” – 1960 г. – 7
- с Б. Бойкинов; И. Василев; И. Дюкмеджиев – „Нефротичен синдром в детската възраст” – 1984 г. – 10
- З. Станчев; Ж. Желев – „Физиология и патология на растежа” – 1980 г. – 8
- с Ж. Желев; Р. Славова; Л. Пенева – „Рахит и рахитоподобни състояния” – 1983 г. – 12
- с Л. Бойдашева; Л. Трифонова – „Хипотрофиите в кърмаческата и ранната детска възраст” – 1959 г. – 5
- с „Затлъстяване в детската възраст”, под ред. на М. Дамянова – 1990 г. – 8
- с „Болести на обмяната на веществата в детската възраст”, под ред. на С. Статева; М. Дамянова – 1982 г. – 15
- М. Дамянова – „Захарна болест в детската възраст” – 1972 г. – 8
- с „Захарен диабет у деца и юноши. Теоретически и практически основи”, под ред. на М. Дамянова – 2000 г. – 18
- с „Вродени и придобити ензимопатии”, под ред. на Т. Ташев – 1976 г. – 12
- П. Нинова; И. Бойкинов – „Аускултация на сърцето и фонокардиография в детската възраст” – 1980 г. – 15
- с „Ръководство за програмирано обучение по електрокардиография в детската възраст”, под ред. на Д. Величкова – 1985 г. – 25
- с „Ехокардиография в детската възраст”, под ред. на Д. Величкова – 1992 г. – 15
- т Г. Господинов; С. Францов – „Рентгенова диагностика на вродените пороци на сърцето” – 1984 г. – 15
- с С. Белов – „Вродени пороци на кръвоносните съдове. Диагностика и хирургично лечение” – 1982 г. – 15
- С. Димитров – „Диагноза и терапия на кръвните заболявания в детската възраст” – 1972 г. – 12
- с А. Ангелов – „Хемолитични анемии в детската възраст” – 1975 г. – 8
- с А. Панов – „Левкози и левкозоподобни реакции в детската възраст” – 1969 г. – 8
- “Treatment of pediatric asthma” – 1990 г. – 10
- “Epilepsy in young people” – 1987 г. – 10
- с E. Ross; E. Reynolds - “Paediatric perspectives on epilepsy” – 1985 г. – 15
- “Genetics and birth defects” – 1983 г. – 15
- „Synopsis of pediatric emergency medicine” – 1993 г. - 50
- т R. Teele; J. Share – “Ultrasonography of infants and children” – 1991 г. – 45
- “Recent research in developmental psychopathology” – 1985 г. – 10
- с И. Карагьозов – „Диагностика на отклоненията в психическото развитие” – 1993 г. – 13
- с В. Лебединский – „Нарушения психического развития у детей” – 1985 г. – 7
- с Х. Христозов – „Неврози в детската възраст” – 1963 г. – 12
- с „Морфологична и физиологична характеристика на детския организъм”, под ред. на В. Гатев – 1988 г. – 13
- Д. Матеев – „Възрастова морфология и физиология на човека” – 1958 г. – 10
- Б. Спок – „Грижи за бебето и детето” – 1979 г. – 10
- Б. Спок; М. Ротънбърг – „Грижи за бебето и детето (за деветдесетте години)” – 1995 г. – 15
- „Грижи за здравето на ученика”, под ред. на Б. Янев – 1969 г. – 5
- с П. Ланге – „Как да лекуваме децата си без лекарства” – 1993 г. – 8
- Л. Перну – „Аз възпитавам детето” – 1985 г. – 8
- „Детският лекар ви съветва”, под ред. на Б. Братанов – 1986 г. – 10
- Ан Бакюс – „Вашето бебе от 1 ден до 1 година” – 1993 г. – 7
- Ан Бакюс – „Моето бебе – от 1 ден до 3 години” – 1998 г. – 10
- с Франсоаз Долто – „Когато се появи детето” – 3 ч. – 1994 г. – 10
- с Francoise Dolto – “La cause des adolescents” – 1988 г. – 15
- с Мари-Андре Бретон – „Естественото пренатално възпитание” – 2006 г. – 13
- т Х. Йост – „Майко, твоето дете!” – 1932 г. – 3
- с И. Венев – „Възприятието за цвят у децата” /Експериментално-психологическо изследване/ - 1968 г. – 8
- с Р. Темпъл – „Дислексия. Практически и лесни за следване съвети” – 2000 г. – 12
- „Ако детето ви има логопедичен проблем” – 2003 г. – 5
- П. Николов; Н. Александрова; Л. Кръстев – „Педагогическа психология” – 1993 г. – 12
- с Г. Пирьов; С. Желев – „Детска и педегогическа психология” – 1976 г. – 10
- Х. Грасел; К. Бах – „Сексуалността при децата и младежите” – 1983 г. – 12
- c H. Isaacs – “Tumors of the newborn and infant” – 1991 г. – 22
- с П. Петров - „Тумори на мозъка в детската възраст” – 1963 г. – 8
- Н. Дончева; Р. Райчев; С. Киров; И. Стратев; Й. Халама – „Злокачествени тумори у децата” – 1971 г. – 6
- „Злокачествени тумори в детската възраст”, под ред. на И. Иванчев – 1989 г. – 10
- с Х. Христов; И. Иванчев; А. Боянов – „Остър апендицит и неговите усложнения в детската възраст” – 1980 г. – 10
- с „Остри коремни хирургични заболявания у децата”, под ред. на И. Иванчев – 1984 г. – 17
- с „Детска хирургия”, под ред. на Д. Арнаудов – 1978 г. – 20
- с Д. Арнаудов; А. Луканов; Д. Величкова – „Остър хирургически корем в детската възраст” – 1961 г. – 10
- т М. Минков – „Оперативна детска урология” – 2006 г. – 40
- „Детская хирургия” – 1983 г. – 12
- „Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста” – 1989 г. – 15
- т В. Кавракиров – „Вродени цепнатинни уродства на устната” – 1961 г. – 12
- с „Физикална терапия и рехабилитация на заболяванията в детската възраст”, под ред. на Й. Гачева, И. Бойкинов, Н. Сарафова – 1987 г. – 15
- с Г. Илиев; И. Димитров - „Лечебна физкултура при гинекологични заболявания в ученическата възраст” – 1975 г. – 15
- И. Прос; А. Жбиркова – „Физкултура за бременната и кърмачето” – 1989 г. – 6
- с П. Уокър – „Практическо ръководство за масаж и гимнастика при бебето и детето” – 2004 г. – 10
- Р. Деметер – „Скачам, тичам, хвърлям” – 1969 г. – 6
- “Reconstruction of the child’s hand” – 1991 г. – 30
- с А. Джяк – „Искам да имам здрави крака” – 1989 г. – 7
- с С. Иванов; Г. Коларов; М. Филипов – „Фрактури на челюстите и травми на зъбите у децата” – 1987 г. – 12
- с S. Wei – “Pediatric dentistry: total patient care” – 1988 г. – 40
- с „Пропедевтика и профилактика в детската стоматология”, под ред. на Х. Матеева – 1995 г. – 17
- с М. Банчев; Х. Матеева – „Хистогенеза, морфология и физиология на зъбите у децата” – 1980 г. – 8
- „Ръководство по детска стоматология”, под ред. на М. Банчев – 1974 г.; 1977 г. – 5
- с Е. Атанасова; Т. Джемилева – „Заболявания на пародонта в ювенилна възраст” – 1980 г. – 8

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg

Имаш нещо за продажба? Добави обява
Виж обяви от същата категория като "КНИГИ ПО ПЕДИАТРИЯ":
Медицински книги на английски език / гр. София

ENGLISH MEDICAL BOOKS- R. Carola; J. Harley; C. Noback – “Human anatomy” – 1992 г. – 50 - с L. Gartner; J. Hiatt – “Color atlas of histology” – 1994 г. – 25 - с M. Di Fiore – “Atlas of human histology” – 1975 г. – 25 - Helena Curtis – “Biology” – 1968...

Атласи по различни медицински специалности / гр. София

АТЛАСИ• к Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – I т. – Косты, мышцы, внутренносты – 1952 г. – 60 • с Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55 • с Р. Д. Синельников; Я. Р. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 3...

Книги по акушерство и гинекология / гр. София

КНИГИ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Цените са в български левове)- с Д. Стаматев – „Лекции по акушерство” – 1934 г. – 12 - с В. Щьокел – „Акушерство” – т. 1 – 1948 г. – 12 - с И. Щъркалев; Л. Ламбрев – „Акушерство” – 1978 г. – 17 - с И. Щъркалев...

Книги по обща медицина / гр. София

КНИГИ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ДРУГИ(Цените са в български левове)- И. Томов; В. Коларски; Л. Константинова; А. Аструг – „Вътрешни болести. За сестри” – 1990 г. – 10 - Л. Митов; В. Янкулова; А. Минков - „Вътрешни болести. За сестри” – 1971 г. – 7 - „Въ...

15.00лв.


Обява от Верослав Манов

(Регистриран на: 2017-04-14 13:22:06)Други обяви от този потребител

Последно разгледани обяви

гр. София

15.00лв.