Книги по пневмология

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. София | Публикувана на 2020-02-09 10:48:45.
ID на обява: 567389 | Брой разглеждания: 341
Книги по пневмология

Състояние: Използвано
Тип: Частна

Книги по пневмология

(Цените са в български левове)

- с „Клинична пневмология”, под ред. на П. Добрев – 1987 г. – 20
- „Тромбофлебит и белодробна тромбемболия”, под ред. на Й. Топалов и П. Добрев – 1981 г. – 15
- с П. Добрев – „Белодробен емфизем” – 1979 г. – 12
- с П. Добрев – „Хронична обструктивна белодробна болест” – 1983 г. – 12
- с П. Добрев – „Бронхиектазна болест” – 1975 г. – 8
- с Г. Костурков; Н. Алексиев; П. Добрев – „Бронхиална астма” – 1990 г. – 13
- К. Денчев – „Бронхиална астма” – 1978 г. – 6
- с В. Адо; Л. Горячкина – „Бронхиальная астма: профилактика” – 1976 г. – 5
- “Treatment of pediatric asthma” – 1990 г. – 10
- с „Спешни състояния при белодробните заболявания”, под ред. на П. Добрев – 1985 г. – 13
- с „Рак на белите дробове”, под ред. на Г. Митров; П. Добрев; Р. Раданов – 1980 г. – 12
- с Е. Endrei - “Thoraxrontgendiagnostik. Das lungekarzinom” – 1979 г. – 6
- с P. Bunn, Jr. – “Lung cancer. Current understanding of biology, diagnosis, standing, and treatment” – 1988 г. – 12
- с „Рентгенова диагноза на белодробния рак”, под ред. на А. Николаев – 1957 г. – 15
- с „Медицинска помощ при давене и удавяне”, под ред. на С. Саев – 1983 г. – 10
- с „Ръководство по вътрешни болести” – т. 2, под ред. на А. Малеев; С. Иванов (Пневмология, хематология, ревматология) – 1984 г. – 20
- с K. Morgenroth – “The surfactant system of the lungs. Morphology and clinical significance” – 1988 г. – 15
- т I. Freunduch; D. Bragg – “A radiologic approach to diseases of the chest” – 1997 г. – 60
- с Ю. Муромский – „Клиническая рентгеноанатомия трахео-бронхиального дерева” – 1973 г. – 15
- с Л. Розенштраух и кол. – „Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания” – 1978 г. – 20
- с „Рентгенова и радиоизотопна диагностика на заболяванията на дихателната система”, под ред. на И. Пешев – 1980 г. – 25
- с „Ръководство по рентгенова диагностика. Дихателна, храносмилателна, пикочоотделителна и полова система”, под ред. на Г. Тенчов – 1962 г. – 25
- с Г. Хаджидеков; И. Пешев; Б. Ботев – „Рентгенова диференциална диагноза” – т. 1 /Кости и стави, дихателна система/ - 1977 г. – 30
- с Т. Бурилков; Г. Хаджидеков; П. Герасимов – „Рентгенова диагностика на професионалните болести” – 1975 г. – 25
- с А. Руцкий; А. Михайлов – „Рентгенодиагностический атлас” – т. 2 /Болезни внутренних органов – дыхательный аппарат и средостение, сердечно-сосудистая система, пищеварительный аппарат, диафрагма и селезенка, мочеполовой аппарат, брюшная полость/ - 1987 г. – 30
- с М. Дмитров – „Белодробни изменения при сърдечно-съдовите заболявания (Рентгенова диагностика на сърдечния бял дроб)” – 1968 г. – 15
- с Д. Стефков – „Белодробно сърце” – 1963 г. – 6
- с Д. Паница; Л. Апостолов – „Болки в сърдечната област, сърцебиене и задух” – 1967 г. – 5
- “Respiratory medicine” – 1992 г. – 15
- с М. Милчев; З. Златанов – „Болести на плеврата” – 1982 г. – 10
- т Г. Кръстинов; Н. Анчев – „Лечение на плевралните емпиеми” – 1963 г. – 10
- „Опасности, грешки и усложнения в шийната, гръдната и сърдечно-съдовата хирургия”, под ред. на Н. Василев; Ч. Драгойчев; Й. Топалов – 1985 г. – 18
- с Н. Сотиров – „Чужди тела в долните дихателни пътища” – 1981 г. – 10
- с S. Turney; A. Rodriguez; R. A. Cowley – “Management of cardiothoracic trauma” – 1990 г. – 30
- с Т. Маринов – „Трахеотомия” – 1989 г. – 6
- „Бронхи и кровеносные сосуды легкого” – 1964 г. – 7
- с Е. Петрова – „Ръководство по прахови професионални белодробни болести” – 2004 г. – 8
- с П. Горбанов – „Пневмонии” – 1964 г. – 7
- с С. Шошков – „Интерстициални пневмонии” – 1974 г. – 8
- с В. Бъчварова – „Пневмониите в детската възраст” – 1960 г. – 7
- с „Гнойни заболявания на белия дроб и плеврата у децата”, под ред. на Д. Арнаудов – 1981 г. – 10
- с С. Петров; Л. Нанчев; В. Чаушев – „Хронични неспецифични белодробни заболявания в млада възраст” – 1981 г. – 12
- В. Антонова; Л. Бакалова; Ф. Ескенази; Л. Рачев; К. Шапкарева – „Инфекции на дихателните пътища и пневмонии у децата” – 1972 г. – 12
- с Л. Бакалова – „Остри катари на дихателните пътища у децата” – 1966 г. – 6
- с Л. Бакалова; Л. Станева – „Туберкулозен менингит у децата” – 1962 г. – 8
- М. Мондешки – „Фтизиология” – 1962 г. – 10
- с Н. Василев – „Туберкулозата” – 1998 г. – 5
- с Ч. Славов – „Урогенитална туберкулоза” – 2006 г. – 17
- с М. Донев – „Хирургично лечение на белодробната туберкулоза” – 1964 г. – 22
- с С. Тодоров – „Диференциална диагностика при туберкулоза на органите на дишането” – 1965 г. – 20
- с „Рентгенови картини при белодробната туберкулоза”, под ред. на С. Тодоров – 1957 г. – 20
- с „Белодробната туберкулоза в съчетание с други заболявания”, под ред. на Р. Раданов; С. Тодоров – 1972 г. – 15
- с Р. Раданов – „Туберкулозата у децата (с атлас от рентгенограми и фотоснимки)” – 1953 г.; 1956 г. – 17
- с Т. Краснобаев – „Рентгенографический атлас к монографии „Костно-суставной туберкулез у детей” – 1950 г. – 15
- с Г. Рубинщейн – „Грешки в клиниката на белодробната туберкулоза” – 1952 г. – 15
- с „Клиника и лечение на дихателната недостатъчност”, под ред. на Р. Раданов; Б. Павлов; Б. Цанев – 1973 г. – 13
- с „Хронична дихателна недостатъчност”, под ред. на Б. Павлов; Б. Цанев – 1981 г. – 12
- с „Функционално изследване на дихателната система”, под ред. на Б. Павлов; Б. Цанев; П. Каназирски – 1971 г. – 13
- с Б. Цанев; П. Каназирски – „Хроничен бронхит” – 1972 г. – 8
- с „Инхалационно лечение”, под ред. на Н. Тодоров – 1987 г. – 10
- с Г. Попов – „Резекции на белия дроб” – 1958 г. – 12
- с И. Кирин; Д. Илучев – „Хипоксия” – 1980 г. – 8
- т A. Ovassapian – “Fiberoptic endoscopy and the difficult airway” – 1996 г. – 40
- т B. Smalhout; Z. Kalenda – “An atlas of capnography” – vol. 1 – 1981 г. – 25
- с Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55
- с J. Sobotta – „Atlas d’anatomie humaine“ – 2e volume – Thorax, Abdomen, Bassin, Membre pelvien, Peau – 1986 г. – 60
0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg

Имаш нещо за продажба? Добави обява
Виж обяви от същата категория като "КНИГИ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ":
Медицински книги на английски език / гр. София

ENGLISH MEDICAL BOOKS- R. Carola; J. Harley; C. Noback – “Human anatomy” – 1992 г. – 50 - с L. Gartner; J. Hiatt – “Color atlas of histology” – 1994 г. – 25 - с M. Di Fiore – “Atlas of human histology” – 1975 г. – 25 - Helena Curtis – “Biology” – 1968...

Атласи по различни медицински специалности / гр. София

АТЛАСИ• к Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – I т. – Косты, мышцы, внутренносты – 1952 г. – 60 • с Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55 • с Р. Д. Синельников; Я. Р. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 3...

Книги по акушерство и гинекология / гр. София

КНИГИ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Цените са в български левове)- с Д. Стаматев – „Лекции по акушерство” – 1934 г. – 12 - с В. Щьокел – „Акушерство” – т. 1 – 1948 г. – 12 - с И. Щъркалев; Л. Ламбрев – „Акушерство” – 1978 г. – 17 - с И. Щъркалев...

Книги по обща медицина / гр. София

КНИГИ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ДРУГИ(Цените са в български левове)- И. Томов; В. Коларски; Л. Константинова; А. Аструг – „Вътрешни болести. За сестри” – 1990 г. – 10 - Л. Митов; В. Янкулова; А. Минков - „Вътрешни болести. За сестри” – 1971 г. – 7 - „Въ...

13.00лв.


Обява от Верослав Манов

(Регистриран на: 2017-04-14 13:22:06)Други обяви от този потребител

Последно разгледани обяви

гр. София

13.00лв.