КОНСУЛТАЦИИ АДВОКАТ РАЗВОД ИЗДРЪЖКА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

гр. Варна | Публикувана на 2023-11-20 12:08:48.
ID на обява: 587173 | Брой разглеждания: 661
КОНСУЛТАЦИИ АДВОКАТ РАЗВОД ИЗДРЪЖКА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Тип: Частна

Адвокатска Кантора "ЕКСПРЕСКОНСУЛТ" адвокат БИСЕРА ТОШЕВАе вписана в Адвокатската колегия през 2002 година и практикува в сферата на семейното право. Адвокатът предлага правни консултации по всички казуси, свързани с развод, брачни договори, поделяне на родителските права след развод и всички въпроси, които вълнуват клиентите ѝ.
Тъй като обикновено това е тежък период за тях, тя работи с необходимото индивидуално отношение, като се стреми да изпълни всички техни изисквания. Правната консултация с професионалист ще ви спести много грешки, пари и нерви.
Кантората предлага процесуално представителство и защита правата и интересите на своите клиенти.

• МИНИМАЛНИ ЦЕНИ, ДИСКРЕТНОСТ!

• ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ;
СЕМЕЙНО ПРАВО:КАНТОРА "ЕКСПРЕСКОНСУЛТ" предлага:

• ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ по граждански, административни, търговски, фирмени, наказателни, имотни, семейни, бракоразводни, данъчни, трудови дела;
• ИЗВЪНСЪДЕБНО уреждане на спорове;
• СЪДЕБЕН ПРОЦЕС:
- Процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела;
- Процесуално представителство пред съд по наказателни и от административен характер дела;
- Заповедно производство;
- Обезпечения на бъдещи искове, арбитраж;
• СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:
- Процесуално представителство пред съд по бракоразводни дела – БЪРЗИ РАЗВОДИ по взаимно съгласие и по исков ред;
- Процесуално представителство пред съд при спорове за родителски права;
- Процесуално представителство пред съд по дела за ИЗДРЪЖКА;
- Изготвяне на брачни договори;
- Консултации по наследствени казуси – приемане и отказ от наследство; делба на наследство; изготвяне на завещания;
• ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО:
- Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
- Сделки с недвижими имоти – консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижими имоти, вкл. и за имоти, върху които има учредени ипотеки; консултации и съдействие при покупка на недвижим имот чрез отпускане на ипотечен кредит;
- Обстойно проучване на имота; подготовка на документите по сделката;
- Представителство пред нотариус;
- Консултации относно тълкуването, изпълнението, прекратяването, развалянето или неизпълнението на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);
- Изготвяне на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;
- Процесуално представителство пред съд по вещни искове;
- Процесуално представителство пред съд по граждански дела;
• ЗАЩИТА В ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ:
- Консултации и защита на пострадали от домашно насилие;
- Процесуално представителство пред съд по дела по Закона за защита от домашно насилие
• ФИРМЕНО/ КОРПОРАТИВНО/ и ТЪРГОВСКО ПРАВО:
- Бърза регистрация на фирми: ЕООД, ООД, СД, АД, едноличен търговец (ЕТ) и граждански дружества (ДЗЗД) за 1 час - изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата, вкл. БУЛСТАТ, НАП, печат, комплексна услуга;
- Преобразуване и ликвидация на търговски дружества;
- Прехвърляне на дружествени дялове;
- Прекратяване и заличаване на ЕТ;
- Търговски сделки и договори– изготвяне на различни търговски договори, участие в преговори, консултация на търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки;
- Процесуално представителство пред съд по търговски спорове;
- Застрахователни казуси;

- • ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО:
- Консултации по изпълнителни дела;
- Процесуално представителство на длъжници и взискатели пред съдебен изпълнител.

• ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги при КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ И ДИСКРЕТНОСТ!

ЗА КОНТАКТИ: адвокат Б.ТОШЕВА, Служ.тел.052/64 30 92 ; Мобилни: М-тел: 0884 63 46 46 ; Теленор: 0898 86 30 44 0895 384865 77 Професионалионално АДВОКАТСКО Облужване!
тел за контакти; КАНТОРА ЕКСПРЕСКОНСУЛТ—
0898/ 86 30 44 0895 38 48 65 ; 052 / 64 30 92 ВАРНА ул Княз НиколАевич 6 ‘’ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД

Имаш нещо за продажба? Добави обява
Виж обяви от същата категория като "КОНСУЛТАЦИИ АДВОКАТ РАЗВОД ИЗДРЪЖКА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА":
Преводи на Документи за Работа в Чужбина / гр. Варна

Преводаческа Агенция от гр. Варна,Разполага с квалифицирани преводачи с английски и немски език,Които правят качествени преводи на различни видове документи,Включително всички необходими документиЗа кандидатстване за стаж или работа в страната или чужбина...

Преводи на документи от/на Немски Език / гр. Варна

Преводаческа Агенция от гр. Варна,Разполага с квалифицирани преводачи с немски език,Които правят качествени преводи на различни видове документи.Ако имате нужда от професионален превод,на технически, медицински, административен или друг документ,посетете...

Преводи на документи от/на Английски Език / гр. Варна

Преводаческа Агенция от гр. Варна,Разполага с квалифицирани преводачи с английски език,Които правят качествени преводи на различни видове документи.Ако имате нужда от професионален превод,на технически, медицински, административен или друг документ,посете...

РЕГИСТРАЦИЯ на ФИРМА за 1 ден на ЕООД-ООД-100лв ЕТ-50лв; ДДС-РЕГИСТРАЦИЯ -без да ЧАКАТЕ на опашка в / гр. Варна

РЕГИСТРАЦИЯ на ФИРМА за 1 ден на ЕООД-ООД-100лв ЕТ-50лв; ДДС-РЕГИСТРАЦИЯ -без да ЧАКАТЕ на опашка в Търговския Регистър--КОМПЛЕКСНА УСЛУГА-заедно с БУЛСТАТ, Нои, ДДС, Данъчна регистрация!!!- СПЕСТЯВАМЕ ВИ ВРЕМЕ и ПАРИ!!!- без да ХОДИТЕ и ЧАКАТЕ на опашки...