Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/

гр. София | Публикувана на 2024-06-23 20:38:52.
ID на обява: 600999 | Брой разглеждания: 100
Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/

Тип: Бизнес

Центърът за професионално обучение към ЕВРОПРОГРЕС ДМ ЕООД организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи.
•„ЕЛЕКТРОМОНТЬОР”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“
• „ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ“, специалности: Газова техника, Възобновяеми енергийни източници, Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
• „МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ“, специалности: Газова техника, Възобновяеми енергийни източници, Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“, „Транспортно строителство“ и „Водно строителство“- Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително дърводелство, Строително тенекеджийство, Покриви
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството.
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ и специалност ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВО“
• „ПОРТИЕР-ПИКОЛО“, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВО“
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалности “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” и „КЕТЪРИНГ“
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
• „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалности: „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ и „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“
• „ФРИЗЬОР”, специалности “ФРИЗЬОРСТВО” и „Организация и технология на фризьорските услуги“
• „КОЗМЕТИК”, специалности „КОЗМЕТИКА” и Организация и технология на козметичните услуги“
• „Маникюрист-педикюрист“, специалности „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ и „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна или дневна форма на обучение. За работещите по професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
За повече информация - bitak.net
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЕВРОПРОГРЕС ДМ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение с лицензия 2023121615.

Имаш нещо за продажба? Добави обява
Виж обяви от същата категория като "КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА/":
Курс за туристически агент / гр. София

Инвестирайте в себе си и вашето образование!! Мартилен ФМ предлага онлайн индивидуален курс за придобиване на професионална квалификация - Организатор на туристическа агентска дейност. При успешно завършен курс получавате диплома за завършена III-та степе...

Квалификационни курсове, дистанционно обучение / гр. София

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:   ·         „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете...

Курс за “заварчици“ / гр. София

В ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД провеждаме реално обучение за правоспособност по ЗАВАРЯВАНЕ , процес на заваряване - РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ, ГКЗ. На всички успешно приключили обучението, издаваме легитимни  Удостоверение за професионално обучение и ...

Курс за “машинисти на кранове“ / гр. София

В ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД провеждаме Курсове за правоспособност по управление на мостови и козлови кранове. На преминалите обучението издаваме Свидетелство за правоспособност за работа с мостови и козлови кран II степен за кранове с товароподемност...