Условия за използване

С регистрацията си като потребител на платформата и/или с публикуването на обява, вие се съгласявате:

• Да не публикувате невярна и подвеждаща информация, материали, съдържащи конфиденциална информация, материали, открито засягащи интереси на трети лица, включително авторско право, както и материали с открито порнографско съдържание, обяви за нелегални дейности, обяви с линкове към нелегално съдържание, обяви съдържащи подкана към расово разделение както и заблуждаващи/подвеждащи обяви, обяви за врачуване, врачки, знахари, знахарство, обяви за масаж с хепи енд, обяви с импулсни телефони за контакт, обяви за компаньонки, обяви за хранителни добавки, лекарства, наркотици, упойки, стероиди, анаболи, оръжие, акцизни стоки, алкохол, цигари, реплики на стоки и др. При публикация на снимки/картинки, същите не трябва да съдържат watermark на други сайтове, като www.bitak.net си запазва правото да поставя watermark на всички публикувани смимки/картинки.
• Да не публикувате обяви, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал.
Администраторите на платформата си запазват правото:
• да унищожават без предупреждение материали с подобно съдържание;
• да прекратяват регистрацията без предупреждение;
• да прекратяват, допълват и променят предлаганите услуги.
Притежателите на платформата не носят отговорност за съдържанието на обявите и/или последвали финансови и/или материални щети последвали от невярна информация в обявите..
Притежателите на платформата не носят отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на сайта по позволен или непозволен според Общите условия начин.
С публикуването на обява в www.bitak.net вие се съгласявате с настоящите общи условия.
Чрез публикуване на обява, вие давате разрешение за получаване на търговски съобщения на посочения в обявата адрес на електронна поща, мобилен телефон, скайп.
Забранява се публикуването на една и съща обява повече от веднъж. Дублираните обяви се премахват от сайта. Под дублирана обява се разбира и обява за един и същ продукт или услуга, но описана по различен начин като се използва различно описание, заглавие или снимки за един и същ продукт /услуга/.
При желание на потребителя да публикува „Промо обява“, последният следва да изпрати смс на номер ............... или да извърши плащане чрез PayPal акаунта на платформата. Всички други публикации са напълно безплатни.
"Потребител" е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством уебсайта www.bitak.net.
www.bitak.net са собствениците и всички упълномощени да действат от името на собствениците. Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от собствениците на уеб сайта www.bitak.net (наричани по-долу "www.bitak.net") информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайтa www.bitak.net и урежда отношенията между www.bitak.net и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта.
“Промо обява“ е тази обява, която излиза преимуществено пред останалите с цел оптимизиране на връзката "търсене - предлагане", по-добро управление на взаимоотношенията с потребителите по начин, по който се облагодетелства авторът на обявата и всички свързани с нея страни.
Бисквитки – „Cookies”. Ние можем да събираме информация за вас и за използването на нашия сайт от вас чрез използването на т. нар. бисквитки. "Бисквитките" са малки компютърни файлове, пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Това ни позволява да знаем колко често някой посещава нашия сайт и какви дейности извършва, докато е на нашия сайт. Спонсорите, рекламодатели, или трети страни могат също да използват бисквитки, когато изберете реклама, съдържание или услуга; ние не можем да контролираме използването на бисквитки на други сайтове или как те използват информацията, която събират. „Бисквитките” могат да бъдат необходими, за да ви се предоставят определени функции (например, персонализирани доставка на информация) от сайта.
С настоящото ви информираме, че можем да предоставяме информация за вас на трети лица, която не позволява да бъдете идентифициран ("обща информация"). Например, можем да информираме трети страни по отношение на броя на потребителите на нашия сайт и дейностите, които те извършват, докато са на нашия сайт.

Общи условия за използване на www.bitak.net

1. Приложимост на общите условия.
2. Предоставяни услуги.
3. Регистрация и членство
4. Задължения и отговорности на потребителите.
5. Задължения и отговорности на www.bitak.net.
6. Допълнителни разпоредби.

1.Приложимост на общите условия.

„Забележка: Навсякъде в общите условия, документи и текстове на страниците на www.bitak.net, когато се говори за потребител, ползвател и т.н. не се цели дискриминация, а напротив - всичко написано е валидно и за представителките от женски пол. Единствената цел е яснота на изложението.”
1.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между отделния потребител и сайта www.bitak.net, възникващи при предоставяне и ползване на услугите на сайта. Отделни услуги могат да бъдат допълнително договаряни на база на тези общи условия. Можете да приемете условията, като:
1. кликнете, за да потвърдите своето приемане на условията или съгласието си с тях, когато www.bitak.net ви е предоставил тази възможност в потребителския интерфейс на съответната услуга; или
2. започнете да използвате услугите. В този случай разбирате и приемате, че www.bitak.net ще счита влизането на сайта и/или вашето използване на услугите за приемане на условията от този момент нататък. Тези Общи условия се прилагат при всякакво използване на сайта, независимо дали е създаден потребителски профил.
1.2. Лица под 18 годишна възраст не могат да ползват услугите на сайта без съгласието на пълнолетен настойник.
1.3. Всяко лице, което желае да се ползва от услугите на сайта, трябва да спазва задълженията си, уредени от общите условия. Приемането на общите условия става едновременно с регистрацията на лицето като потребител на сайта или при изричното ползване на услугите, когато и ако това е възможно да стане без регистрация. Преди да продължите, трябва да отпечатате или да запазите в компютъра си копие от условията за вашия архив.
1.4. Притежателите на платформата си запазват право да обработват съгласно законодателството на РБългария предоставените лични данни, включително да изпращат непоискани търговски съобщения по имейл, телефон, скайп, вайбър и адрес.
1.5. Публикуваните обяви стават собственост на платформата след пускането им, като притежателите на платформата си запазват правото да ползват текста и картинката за публикация на други сайтове извън www.bitak.net, без да ги променят по същество.

2. Предоставяни услуги.

2.1. www.bitak.net предоставя на своите потребители правото да ползват информационната комуникационна платформа за въвеждане и четене на обявления.
2.2. www.bitak.net не организира и не гарантира изпълнение на предложенията и не е страна в договорни отношения между отделните потребители. Платформата предоставя възможност на потребителите да договарят условията помежду си. www.bitak.net не се явява посредник при осъществяване на уговорките между потребителите на платформата и не поема отговорност при неизпълнение на поети ангажименти, вкл. за забавено или неточно изпълнение и др. Това е комуникационна платформа за потребители да осъществят контакт помежду си.
2.3. Видове услуги, предоставяни на регистрирани потребители:
1. възможност за публикуване на лични обяви;
2. достъп до публикувани от други потребители лични обяви и техни детайли;
3. възможност за изпращане на съобщения през системата на сайта;

2.4. Всеки потребител се снабдява за собствена сметка с необходимото техническо оборудване и софтуер, позволяващи му достъп до услугите на сайта.
2.5. www.bitak.net не гарантира, че предоставените система и услуги ще бъдат налични без прекъсване. Допуска се временно прекъсване на предоставяните услуги за отстраняване на смущения и провеждане на обслужващи дейности и профилактики.
2.6. www.bitak.net си запазва правото да усъвършенства и подобрява предоставяните услуги, включително да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, без задължение за предварително известяване на потребителите. Текущи промени на съдържанието са част от предоставяните услуги и не представляват промени в този смисъл.
2.7. www.bitak.net има право на промени, изтриване или спиране на обявления от потребители, които се разпространяват в нарушение на предоставените от сървъра права и задължения.

3. Регистрация и членство.

3.1. Онлайн регистрацията в www.bitak.net е доброволна. Тя е завършена и валидна след потвърждаване на общите условия от потребителя и/или след публикуване на обява на сайта, в които случаи автоматично се създава профил.
3.2. Всеки регистрирал се става член на платформата www.bitak.net и генерира своя уникален личен профил. Безплатното членство е неограничено във времето. 3.3. След успешна регистрация, потребителят получава правото да публикува обявления, да получава съобщения в/от сайта или по електронна поща от www.bitak.net, свързани с предоставяните услуги.


4. Задължения и отговорност на потребителите.

4.1. Същността на предоставяните услуги изисква неанонимност при предоставяне на услуги между отделните потребители.
4.2. Потребителят декларира и съзнава, че ще използва съдържанията от сайта на свой собствен риск и на своя отговорност и няма да предявява претенции към www.bitak.net, породени от публикации на трети лица, включително за вреди и пропуснати ползи, причинени от обида, клевета или засягане на правата му по друг начин.
4.3. За да използвате определени услуги, от вас може да се изисква да предоставите информация за себе си (например данни за самоличност или координати за връзка) като част от регистрационната процедура за услугата или като част от вашето непрекъснато използване на услугите. Вие приемате, че цялата регистрационна информация, която предоставите на www.bitak.net, ще бъде винаги вярна, точна и актуална.С приемането на Общите условия, потребителят дава изричното си съгласие неговите обявления, личните му данни, вкл. телефоният му номер, да бъдат предоставяни на другите потребители с цел да се осъществи контакт, както и на трети лица с цел популяризиране на обявата и на други сайтове. Потребителят носи отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с неговия профил, през който използва услугите.
4.4. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и възможност за корекция. В случай на промяна на регистрационните данни, потребителят е длъжен да отрази промяната сам в личния си профил. Той носи отговорност за всички опити да осъществи неоторизиран достъп до наличните на сайта данни, пощенски кутии, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.
4.5. С приемането на Общите условия, потребителят гарантира, че е притежава или е придобил законно всички права върху публикуваните обявления в сайта. Той носи лично отговорността за всякакви претенции на трети лица относно публикуваните обявления в нарушение на авторски права и права на интелектуална собственост, защитени от закона. В случай, че www.bitak.net, респективно притежателите на правата върху сайта, бъдат подведени под отговорност за публикации на потребителя, последният се задължава да предостави необходимите документи за ефективна защита и да заплати всички възникнали във връзка с това разходи.
4.6. С приемането на Общите условия, потребителите се задължават да не дават подвеждаща и/или грешна информация при регистрация, както и да не се представят под фалшива самоличност.
4.7. Потребителят дава съгласие неговите обявления да бъдат третирани съгласно тези общи условия и да бъдат ползвани в рамките на партньорски взаимоотношения между www.bitak.net и сайтове на партньорски организации.
4.8. С приемането на Общите условия, потребителите се задължават да не използват платформата за цели, забранени от закона, вкл. да не публикуват и/или разпространяват:
1. обяви с порнографско съдържание, политически, расистки или с друго дискриминационно съдържание или със съдържание, забранено от закона;
2. обявления на платформата, чието възпроизвеждане представлява нарушение на авторското или други права на трети лица, сродни на авторските;
3. софтуер, програми или вируси, които могат да блокират и/или увредят функционирането на хардуера и софтуера на www.bitak.net или другите потребители;
4. обяви, които могат да обидят, наклеветят или да навредят по какъвто и да е начин на другите потребители.
4.9. Някои от услугите се издържат от рекламни приходи и може да показват реклами и обяви. www.bitak.net може да променя начина, формата и мащаба на рекламирането, без да известява потребителите за това специално. В замяна на предоставения ви от www.bitak.net достъп за използване на услугите и с приемането на Общите условия, вие приемате и се съгласявате, че www.bitak.net може да пуска търговски съобщения за услугите на предоставената от вас електронна поща, мобилен телефон, скайп.

5. Задължения и отговорност на www.bitak.net.

5.1. За предоставянето на своите услуги, сайтът обработва, използва и съхранява данни за потребителите си. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие. www.bitak.net гарантира спазването на законовите разпоредби относно защита на личните данни.
5.2. www.bitak.net не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат вследствие на грешки, забавяния или прекъсване на посредничеството, за невярно съдържание и за актуалността на публикуваните обявления или за загуба на данни поради вируси или други причини при използването на онлайн услугите, доколкото тези вреди на са в следствие на умишлено действие на администраторите на www.bitak.net.
5.3. www.bitak.net не носи отговорност за технически смущения, както и за щети, предизвикани от непреодолими и/или форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия, военни действия, терористични актове и др.
5.4. www.bitak.net не решава възникнали спорове между потребителите.
5.5. www.bitak.net не носи отговорност за:
1. неправилно, неточно, забавено изпълнение на договореното;
2. действия, бездействия, грешки, пропуски, твърдения, гаранции, нарушения или престъпления на потребители, както и за настъпилите от това наранявания, смъртни случаи, имуществени вреди или други вреди.
3. незаплащане на договорено възнаграждение, настъпили вреди, пропуснати ползи, вкл. или пропускане на печалби или други косвени загуби
5.6. www.bitak.net има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да откаже или прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.
5.7. При нарушения на ОУ от потребител или негово поведение извън установените общоприети правила, www.bitak.net има право да закрие и/или изтрие неговия профил, по своя преценка и без право на преразглеждане, както и без необходимост от предварително уведомление до този потребител.

5.8. www.bitak.net съдейства по всякакъв начин при поискване на информация, необходима за изясняване на въпроси от компетентността на съответните официални власти и разследващи органи в Република България.

5.9. www.bitak.net си запазва правото да закрие платформата по всяко време, включително да промени сферите си на дейност, като същевременно не носи отговорност в случай на нерегламентиран хакерски достъп до платформата и настъпилите вследствие на тези действия последици.

6. Допълнителни разпоредби.

6.1. www.bitak.net има право да променя Общите Условия при нужда да защити интересите си, за което уведомява потребителите си посредством публикуване на актуализираните ОУ на сайта. Ако в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, потребителят не възрази, се счита, че е приел новите Общи Условия. При несъгласие потребителят има право да прекрати членството си.
6.2. Недействителността на отделна разпоредба не води до недействителност на настоящите общи условия в цялост.
6.3. За неуредените положения се прилага законодателството на Република България.
6.4. Включеният в този уеб сайт софтуер, осигуряващ функционирането на www.bitak.net, както и графичните и текстови елементи, са собственост на „Май Лов БГ“ ЕООД, ЕИК 203163307, телефон: 0899 576435 Всяко копиране или възпроизвеждане на софтуера, графичните изображения или текст, или части от тях, без изрично писмено съгласие, е забранено и ще се преследва като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, вкл. като престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на РБ.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.01.2017 година.