Счетоводител с 27 години опит предлага професионални счетоводни услуги

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. София | Публикувана на 2018-02-01 08:00:12.
ID на обява: 573105 | Брой разглеждания: 73
Счетоводител с 27 години опит предлага професионални счетоводни услуги

Тип: Частна

Съдържание:Организация на цялостното счетоводство на фирмата:
Създаване на индивидуален сметкоплан по Национални счетоводни стандарти.
Водене на складови наличности.
Изработване на себестойност на стоките и услугите.
Съставяне на амортизационен план на активите.
Създаване на справки декларации по ЗДДС и дневници за покупки и продажби с/без подаване в ТД на НАП.
Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения към тях и попълване на трудови и осигурителни книжки.
Изготвяне на ведомости за заплати
Изготвяне на платежни нареждания към ТД на НАП с/без подаване в банка.
Изготвяне на декларации Образец 1 - 6 за ТД на НАП за осигурените лица с/без подаване в ТД на НАП на хартиен и магнитен носител.
Служебни бележки, удостоверения и декларации.
Заповеди за назначаване и освобождаване на служители.
Изготвяне на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ за регистрация на трудови договори с/без подаване в ТД на НАП.
Изготвяне на УП 2, УП 3
Подготвяне на документация за Бюрата по Труда.

Абонаментно обслужване на счетоводството на Вашата фирма, което да гарантира:
по-ниска цена на услугата,
възможност за виртуална-комуникация в областта на счетоводната отчетност и документацията на фирмата,
текуща и коректна водена документална отчетност,
проследяване на оборотите с цел навременно вземане на подходящи решения,
месечно приключване,
годишно приключване,
попълване на годишните справки и декларации,
изготвяне и внасяне на личните ви осигуровки за ДОО, ЗО, ДЗПО, както и годишното им преизчисляване,
изготвяне на работните заплати, трудови, граждански и др. договори на вашите работници,
както и консултации по счетоводни, трудово-правни и осигурителни въпроси,
представителство при осигурителна ревизия,
представителство при данъчна ревизия.
тел 02/480 7896, 0886 842489, 0878 782388

Имаш нещо за продажба? Добави БЕЗПЛАТНА обява сега
Виж обяви от същата категория като "СЧЕТОВОДИТЕЛ С 27 ГОДИНИ ОПИТ ПРЕДЛАГА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ":

Безплатно


Обява от Ина Димитрова

(Регистриран на: 2017-03-25 07:04:52)