Учебници и книги по стоматология

гр. София | Публикувана на 2020-02-09 10:47:47.
ID на обява: 567391 | Брой разглеждания: 197
Учебници и книги по стоматология

Състояние: Използвано
Тип: Частна

КНИГИ ПО СТОМАТОЛОГИЯ
(Цените са в български левове)

- с Ив. Тодоров – „Материалознание” – 1985 г. – 12
- Ив. Тодоров; Ст. Иванов – „Ръководство по материалознание” – 1989 г. – 5
- с Б. Боянов – „Ортопедична стоматология” /материалознание, пропедевтика/ - 1965 г. – 15
- с Б. Боянов – „Ортопедична стоматология. Клинична част” – 1968 г. – 13
- с Т. Христозов – „Пропедевтика на ортопедичната стоматология” – 1974 г. – 13
- с Ив. Тодоров; Р. Ралев - „Пропедевтика на ортопедичната стоматология” – 1989 г. – 15
- Р. Русков; Ч. Ликов; Е. Евтимов – „Ръководство по пропедевтика на ортопедичната стоматология” – 1976 г. – 7
- к „Ръководство по пропедевтика на ортопедичната стоматология”, под ред на Р. Ралев – 1990 г. – 8
- с „Клиника на ортопедичната стоматология”, под ред. на Н. Попов – 1988 г. – 15
- с „Пропедевтика на терапевтичната стоматология”, под ред. на Б. Дачев – 1993 г. – 20
- к Б. Дачев и кол. - „Ръководство по пропедевтика на терапевтичната стоматология” – 1980 г. – 6
- с „Клиника на терапевтичната стоматология”, под ред. на Е. Балчева – 1990 г. – 13
- „Ръководство по клиника на терапевтичната стоматология”, под ред. на Е. Атанасова – 1984 г. – 8
- с Н. Гешева; Б. Николов; Л. Декова – „Ортодонтия” – 1978 г. – 15
- „Пропедевтика на хирургичната стоматология”, под ред. на Г. Коларов – 1982 г.;1986 г. – 13
- с „Клиника на хирургичната стоматология”, под ред. на К. Георгиева; Г. Коларов – 1988 г. – 15
- с „Ръководство по клиника на хирургичната стоматология”, под ред. на Г. Коларов; С. Иванов – 1986 г. – 10
- с „Ръководство по хирургична стоматология”, под ред. на Г. Коларов – 1981 г. – 10
- с „Хирургична стоматология”, под ред. на К. Анастасов – 1975 г. – 17
- с „Пропедевтика и профилактика в детската стоматология”, под ред. на Х. Матеева – 1995 г. – 17
- „Ръководство по детска стоматология”, под ред. на М. Банчев – 1974 г.; 1977 г. – 5
- с В. Овчаров; К. Узунов; Т. Христова – „Изпитен тест по анатомия и хистология. За стоматолози” – 2002 г. – 5
- „Социална хигиена. За стоматолози”, под ред. на К. Гаргов – 1985 г. – 5
- „Хигиена и епидемиология. За стоматолози” – 1977 г. – 5
- Е. Гъбев; К. Кузмов – „Епидемиология. За стоматолози” – 1972 г. – 5
- „Вътрешни болести. За стоматолози”, под ред. на С. Николов – 1979 г. – 13
- с „Вътрешни болести. За стоматолози”, под ред. на В. Коларски – 1996 г. – 15
- „Хирургични болести. За стоматолози”, под ред. на Г. Милков – 1986 г. – 5
- „Рентгенология и радиология. За стоматолози”, под ред. на Л. Величков – 1991 г. – 8
- с А. Николаев - „Клинична рентгенология. За стоматолози” – 1958 г. – 12
- Г. Фурнаджиев; Д. Торева – „Фармакология. За стоматолози” – 1983 г. – 5
- „Ръководство по фармакология. За стоматолози”, под ред. на Г. Фурнаджиев – 1986 г. – 5
- с С. Раданов; И. Дойчинов – „Съдебна медицина и медицинска деонтология. За стоматолози” – 2004 г. – 10
- Л. Катрова – „Компендиум за придобиване на степен Магистър по дентална медицина” – 2010 г. – 15
• к Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – I т. – Косты, мышцы, внутренносты – 1952 г. – 60
• с Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55
• с В. Воробьев; Р. Синельников – „Атлас анатомии человека. Неврология” – 1948 г. – 50
• к Johannes Staudt – “Kleiner Anatomischer Atlas mit Begleittext” – 1985 г. – 20
• c C. Toldt; F. Hochstetter – “Anatomischer atlas. Topographische und systematische anatomie des menschen” – Band 1 (Skelettsystem, kopf- und halseingeweide) – 1975 г. – 50
- с R. Bertolini; G. Leutert – “Atlas der anatomie des menschen nach systematischen und topographischen gesichtspunkten” – Band 3 – Kopf und hals, gehirn, ruckenmark und sinnesorgane – 1982 г. – 40

- с М. Маргаритов – „Зъболекарска рентгенология” /фототипно/ - 2009 г. – 17
- с Д. Маджаров – „Атлас по стоматологична рентгенология” – 1984 г. – 20
- с Д. Атанасов; З. Запрянов – „Тумори на устната кухина и челюстно-лицевата област” – 1997 г. – 17
- с „Лабораторни изследвания в стоматологията”, под ред. на К. Попов – 1989 г. – 13
- с С. Давидов; К. Попов – „Морфологична диагностика на стоматологичните заболявания” – 1976 г. – 12
- С. Давидов; З. Пенев – „Лицево-челюстна травматология” – 1962 г. – 10
- с С. Иванов; Г. Коларов; М. Филипов – „Фрактури на челюстите и травми на зъбите у децата” – 1987 г. – 12
- с К. Георгиева; М. Филипов – „Фрактури на ябълчната кост и дъга” – 1985 г. – 15
- с „Травматология в лицево-челюстната област”, под ред. на К. Георгиева; С. Иванов – 1988 г. – 18
- В. Кавракиров – „Записки по военно-полева лицево-челюстна хирургия” – 1955 г. – 12
- с M. Dolwick; B. Sanders – “TMJ (temporomandibular joint) internal derangement & arthrosis. Surgical atlas” – 1985 г. – 45
- с H. Archer – “A manual of ORAL SURGERY. A step-by-step atlas of operative technics” – 1953 г. – 40
- с Н. Недков – „Възстановителна хирургия на лицето” – 1956 г. – 20
- c Жечо Коев – „Зъбно-челюстни деформации” – 1973 г. – 10
- с Т. Христозов – „Зъбни коронки” – 1969 г. – 10
- с Т. Христозов – „Ортопедична терапия на амфодонтозата чрез неподвижно шиниране” – 1962 г. – 10
- с Д. Свраков; Е. Атанасова – „Същност и лечение на амфодонтопатиите” – 1961 г. – 8
- с Д. Свраков – „Зъболекарска керамика” /фототипно/ – 2010 г. – 18
- с Д. Свраков; Б. Дачев – „Заболявания на зъбната пулпа” – 1974 г.; 1978 г. – 12
- т М. Вутов; Б. Дачев; П. Ботушанов – „Вставки” – 1987 г. – 12
- с „Зъбният кариес и неговата профилактика”, под ред. на П. Ботушанов – 1987 г. – 15
- с Н. Атанасов; Д. Маслинков – „Флуорна профилактика на зъбния кариес” – 1987 г. – 7
- „Зъбен кариес”, под ред. на Д. Странски – 1978 г. – 13
- с Д. Странски – „Зъбна гангрена и фокална инфекция” – 1963 г. – 7
- с П. Попхристов - „Болести на лигавицата на устата” – 1958 г. – 15
- с Е. Атанасова; Т. Джемилева – „Заболявания на пародонта в ювенилна възраст” – 1980 г. – 8
- с „Комплексно лечение на заболяванията на пародонта”, под ред. на Е. Атанасова – 1988 г. – 15
- с „Средства и методи в оралната хигиена”, под ред. на Е. Атанасова – 1984 г. – 12
- с Е. Балчева; К. Анастасов; С. Саев; Р. Овчаров – „Обезболяване в стоматологията” – 1979 г. – 13
- с „Спешна помощ в стоматологията”, под ред. на К. Георгиева – 1987 г. – 10
- с М. Балабанов и кол. – „Ръководство за зъботехници” – 1973 г.; 1975 г. – 12
- с „Рационални методи и конструкции в мостовото зъбопротезиране”, под ред. на Н. Попов – 1983 г. – 15
- с Ч. Ликов; И. Куликов – „Частични протези” – 1987 г. – 15
- с Б. Боянов – „Ортопедично лечение на дефектите на зъбните редици” – 1973 г. – 17
- с Б. Боянов – „Нареждане на изкуствените зъби за цели протези” – 1958 г. – 8
- с Б. Боянов; В. Курляндски – „Протезиране на беззъби челюсти” – 1964 г. – 13
- т Б. Боянов; Т. Христозов – „Микропротезиране” – 10
- с М. Банчев; Х. Матеева – „Хистогенеза, морфология и физиология на зъбите у децата” – 1980 г. – 8
- с S. Wei – “Pediatric dentistry: total patient care” – 1988 г. – 40
- с Б. Петров; Д. Константинов; Д. Димитров; И. Владимиров – „Одонтогенни синуити” – 1988 г. – 10
- с П. Пенев – „Одонтогенни кисти” – 1978 г. – 8
- с А. Кодукова; П. Величкова; Б. Дачев – „Периодонтити” – 1977 г. – 12
- с П. Величкова; А. Кодукова; Н. Манчева – „Физиотерапия в стоматологията” – 1981 г. – 12
- с Л. Димитрова; Н. Михайлова – „Физически методи на лечение и изследване в стоматологията” – 1962 г. – 7
- „Лекарственные средства стоматология” – 1989 г. – 5
- „Воспаление пульпы зуба” – 1990 г. – 5
- „Параллелометрия в ортопедической стоматологии” – 1989 г. – 5
- „Forestadent. Quality orthodontic products” – 2000 г. – 15

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg

Имаш нещо за продажба? Добави БЕЗПЛАТНА обява сега
Виж обяви от същата категория като "УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ПО СТОМАТОЛОГИЯ":
 • Медицински книги на английски език / гр. София

  ENGLISH MEDICAL BOOKS- R. Carola; J. Harley; C. Noback – “Human anatomy” – 1992 г. – 50 - с L. Gartner; J. Hiatt – “Color atlas of histology” – 1994 г. – 25 - с M. Di Fiore – “Atlas of human histology” – 1975 г. – 25 - Helena Curtis – “Biology” – 1968...

 • Атласи по различни медицински специалности / гр. София

  АТЛАСИ• к Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – I т. – Косты, мышцы, внутренносты – 1952 г. – 60 • с Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55 • с Р. Д. Синельников; Я. Р. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 3...

 • Книги по акушерство и гинекология / гр. София

  КНИГИ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Цените са в български левове)- с Д. Стаматев – „Лекции по акушерство” – 1934 г. – 12 - с В. Щьокел – „Акушерство” – т. 1 – 1948 г. – 12 - с И. Щъркалев; Л. Ламбрев – „Акушерство” – 1978 г. – 17 - с И. Щъркалев...

 • Книги по обща медицина / гр. София

  КНИГИ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ДРУГИ(Цените са в български левове)- И. Томов; В. Коларски; Л. Константинова; А. Аструг – „Вътрешни болести. За сестри” – 1990 г. – 10 - Л. Митов; В. Янкулова; А. Минков - „Вътрешни болести. За сестри” – 1971 г. – 7 - „Въ...

10.00лв.


Обява от Верослав Манов

(Регистриран на: 2017-04-14 13:22:06)Други обяви от този потребител

гр. София

13.00лв.

гр. София

15.00лв.

гр. София

13.00лв.

Последно разгледани обяви