За вас работодатели-04.2018

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. Разград | Публикувана на 2018-04-16 09:39:00.
ID на обява: 590268 | Брой разглеждания: 54
За вас работодатели-04.2018

Тип: Бизнес

Дирекция “Бюро по труда”- Разград провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Разград уведомява работодателите от общините Разград,Лозница и Цар Калоян, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 7068 лв.;
• безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства - 2916 лв.;
• за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 2267 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 6501 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3743 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3466лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 6458 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 10037лв.;
• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3323 лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 3539 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
• работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 3 837 лв.;
• държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 3 365 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
• безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ - свободни средства - 4310 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – стая №13, както и на тел. 0879 005 360.

Имаш нещо за продажба? Добави БЕЗПЛАТНА обява сега

Договаряне


Обява от София Илиева

(Регистриран на: 2017-07-13 09:12:10)