Книги по обща медицина

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. София | Публикувана на 2017-04-14 13:36:41.
ID на обява: 567383 | Брой разглеждания: 889
Книги по обща медицина

Състояние: Използвано
Тип: Частна

КНИГИ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ДРУГИ
(Цените са в български левове)
- И. Томов; В. Коларски; Л. Константинова; А. Аструг – „Вътрешни болести. За сестри” – 1990 г. – 10
- Л. Митов; В. Янкулова; А. Минков - „Вътрешни болести. За сестри” – 1971 г. – 7
- „Вътрешни болести. За сестри”, под ред. на А. Малеев - 1980 г. – 8
- с „Вътрешни болести”, под ред. на А. Малеев – т. I-III – 1980 г. – 40
- с „Вътрешни болести”, под ред. на А. Малеев – т. I – Пропедевтика – 1980 г.; 1988 г. – 17
- с „Вътрешни болести”, под ред. на Ч. Начев – т. I – Пропедевтика – 1997 г. – 20
- с „Вътрешни болести”, под ред. на Ч. Начев – т. II – Клиника /Пневмология, кардиология, ендокринология/ – 1994 г. – 25
- „Вътрешни болести”, под ред. на Ч. Начев – т. IV – Терапия – 1994 г. – 15
- с Г. Херолд и сътр. - „Вътрешни болести” – 1994 г. – 25
- с „Лечение на вътрешните болести”, под ред. на Н. Беловеждов – 1993 г. – 20
- „Вътрешни болести. За стоматолози”, под ред. на С. Николов – 1979 г. – 13
- „Вътрешни болести. За стоматолози”, под ред. на В. Коларски – 1996 г. – 15
- с Ц. Симеонов и кол. – „Терапия на вътрешните заболявания с български минерални води” – 1984 г. – 13
- с Д. Караколев – „Лечебен справочник за българските минерални води” – 1990 г. – 8
- „Функционална диагностика на вътрешните болести”, под ред на Й. Белоев – 1979 г. – 7
- с Р. Хеглин – „Диференциална диагноза на вътрешните болести” – 1978 г. – 55
- с Ян Хорни – „Диференциално-диагностичен компендиум” – 1994 г. – 10
- с „Диференциална диагноза и терапия”, отг. ред. П. Панчев – 2001 г. – 20
- с „Модерна терапия в клиничната медицина”, под ред. на И. Миланов и кол. – 2004 г. – 10
- с „Ръководство по вътрешни болести” – т. 2, под ред. на А. Малеев; С. Иванов (Пневмология, хематология, ревматология) – 1984 г. – 20
- с „Ръководство по обща медицина” – т. 2, под ред на Й. Йорданов – 1989 г. – 20
- И. Пенчев – „Ранна диагноза на някои вътрешни болести” – 1954 г. – 5
- с Е. Вельховер; В. Ананин – „Иридология (теория и методы)” – 1992 г. – 15
- с H. Hommel – “Irisdiagnose leichtgemacht” – 1976 г. – 23
- с B. Schaumann; M. Alter – “Dermatoglyphics in medical disorders” – 1976 г. – 35
- с М. Клисурски – „Към диагноза през върха на иглата” – 2010 г. – 10
- „Предпоставки за ранно откриване на болестите”, под ред. на А. Попов – 1976 г. – 6
- „От симптома към диагнозата”, под ред. на В. Хадорн; Н. Цьолнер – 1982 г. – 30
- „Симптомен диагностичен справочник за вътрешните заболявания”, под ред. на Н. Бошев; Г. Маждраков – 1988 г. – 15
- „Синдроми и рядко диагностицирани болести”, под ред. на В. Лолов; Г. Маждраков; П. Стоянов – 1963 г.; 1975 г. – 25
- с „Алкално-киселинно състояние на организма и неговите нарушения”, под ред. на Г. Маждраков; Д. Чаръкчиев – 1981 г. – 15
- „Съвети на домашния лекар”, под ред. на Г. Маждраков; Б. Братанов – 1980 г. – 10
- с Н. Петрунова – „Домашен медицински справочник” – 2000 г. – 12
- т И. Малеев – „Здраве и семейство. Здравен домашен наръчник” – ч. 1-2 – 1941 г. – 5
- „Детският лекар ви съветва”, под ред. на Б. Братанов – 1986 г. – 10
- „Диагностично – терапевтичен наръчник на педиатъра”, под ред. на Б. Братанов – 1976 г. – 15
- „Наръчник на участъковия лекар”, под ред. на Е. Гъбев; Г. Стефанов – 1987 г. – 20
- Ж. Франк Ърдл – „Наръчник на селския лекар” – 2003 г. – 10
- с П. Димков – „Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот” – т. 1 (Обща част) – 1977 г. – 17
- с П. Димков – „Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот” – т. 2 (Детски болести и вътрешни болести у възрастните) – 1978 г. – 25
- с Ж. Таргов; И. Петрова-Кабадова; Е. Коцева-Юнакова; И. Таргова-Шопова - „Грижи за болния. За сестри” – 1975 г. – 8
- с „Грижи за болното дете и сестринска техника. За сестри и акушерки”, под ред. на Й. Бакалов – 1990 г. – 10
- с И. Стамболова – „Сестрински грижи при соматични заболявания” – 2012 г. – 10
- с В. Михайлов – „Рентгенова терапия” – 1956 г. – 12
- с А. Руцкий; А. Михайлов – „Рентгенодиагностический атлас” – т. 2 /Болезни внутренних органов – дыхательный аппарат и средостение, сердечно-сосудистая система, пищеварительный аппарат, диафрагма и селезенка, мочеполовой аппарат, брюшная полость/ - 1987 г. – 30
- Долф Кюнцел – „Човешкият организъм – здрав и болен” – 1985 г. – 18
- с А. Вандер – „Как да продължим младостта и да лекуваме артериосклерозата” – 1993 г. – 4
- с К. Визев – „Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори” – 2009 г. – 8
- А. Търнър – „Първа помощ и домашна безопасност” – 1994 г. – 5
- с Е. Йорданов; Б. Николов – „Първа долекарска помощ при автопроизшествия” – 1976 г. – 5
- с Г. Шишков – „Съвременно лечение и профилактика на болестите на цивилизацията – хипертонична болест, затлъстяване, диабет, атеросклероза” – 2008 г. – 10
- с „Медикаментозни увреждания на вътрешните органи”, под ред. на Е. Йорданова – 1988 г. – 13
- с „Болката. Фармакологично повлияване”, под ред. на М. Николова; Р. Овчаров – 1987 г. – 8
- Леон Чейтоу – „Сами срещу болката” – 1998 г. – 8
- с М. Манинг – „Самолечение” – 1994 г. – 5
- с Р. Окава – „Самоизцеление. Истинската връзка между ума, тялото и душата” – 2011 г. – 8
- с Ю. Скрипкин; Е. Марясис – „Юношата – бъдещият мъж” – 1978 г. – 5
- Ф. Ромашов; В. Фролов – „Да живеем без лекарства” – 1986 г. – 6
- с Р. Попиц; В. Пенчев – „Живот с радиация” – 2003 г. – 10
- „Актуални проблеми на терапията” – 1999 г.; 2000 г. – 7
- с Х. Босев – „С английски език в медицинската практика” – 1993 г. – 10
- с “Clinical symposia 1978” (Scoliosis; The treatment of poisoning; Hypertension in childhood and adolescence; Occupational pulmonary disease; Colostomy and ileostomy; Nosocomial infections) – 15
- с “Clinical symposia 1981” (Development of the musculoskeletal system; Headaches; Congenital limb defects; Maxillofacial injuries; Blood vessels of the scalp and brain; Vertigo) – 15
- с “Clinical symposia 1983” (Cytogenetic diseases; Basic electrocardiography; Common bleeding problems; Head injuries; Osteoporosis; The artificial heart) – 15
- “Body systems review II: Gastrointestinal, renal, reproductive, endocrine” – 1996 г. – 15
- “Complete guide to symptoms, illness and surgery” – 1989 г. – 35
- с “Webster’s medical desk dictionary” – 1986 г. – 25
- с P. Wingate; R. Wingate – “Medical encyclopedia” – 1988 г. – 20
- с L. R. Barker; J. R. Burton; P. D. Zieve - „Principles of Ambulatory medicine” – 1999 г. – 70
- с „Медицински справочник на треньора”, съст. В. Геселевич – 1984 г. – 10
- с „Кратък енциклопедичен справочник по биотехнология”, под ред. на К. Марков; Х. Николов – 1988 г. – 8
- Л. П. Уокър; Е. Х. Браун – „Енциклопедия на женското здраве” – 2008 г. – 17
- с П. Фурние – „Красота чрез здраве” – 1993 г. – 6
- т Л. Константинов – „Произход на човека и кръвното родство” – 1928 г. – 3
- с Д. Матеев – „Павловското физиологическо учение” – 1952 г. – 5
- с „Извлечение от международната класификация на болестите” – 5
- С. Батечко и кол. – „Дванадесет стъпки към здравето с Тянши. Биологично активни добавки” – 2005 г. – 17
- с В. Боснев – „Клинична невровегетология и гранични проблеми” – 2004 г. – 8

- с „Хигиена на атмосферния въздух, водата и почвата”, под ред. на Л. Григоров – 1974 г. – 15
- с „Хигиена на населените места”, под ред. на Ж. Стефанов – 1976 г. – 15
- с „Хигиена и професионални болести”, под ред. на М. Луканов – 1983 г. – 10
- „Ръководство за упражнения по социална хигиена”, под ред. на К. Гаргов – 1985 г. – 5
- „Социална хигиена. За стоматолози”, под ред. на К. Гаргов – 1986 г. – 5
- с „Средства и методи в оралната хигиена”, под ред. на Е. Атанасова – 1984 г. – 12
- „Ръководство за упражнения по медико-санитарна защита”, под ред. на Й. Наумов – 1979 г. – 5
- с „Въведение в здравния мениджмънт”, под ред. на В. Борисов – 1995 г. – 8
- с В. Борисов – „Стратегически здравен мениджмънт” – 2006 г. – 13
- с В. Борисов; З. Глутникова; К. Юрукова – „Социална медицина” – 1996 г. – 10
- с В. Борисов; К. Юрукова; П. Салчев - „Социална медицина. За колежи” – 1999 г. – 10
- С. Гладилов; Ж. Павлова; А. Чешмеджиева; Ц. Петрова – „Икономика на здравеопазването. Ръководство за практически упражнения” – 2004 г. – 15
- с „Социална медицина”, под ред. на М. Мутафова – 2007 г. – 8
- с Н. Кръстева – „Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт. За колежи” – 2000 г. – 6
- с И. Стамболова – „Мениджмънт и етика в общата медицинска практика” – 2008 г. – 6
- с Ц. Воденичаров; С. Попова – „Медицинска етика” – 2003 г. – 10
- к С. Маркова – „Медицински стандарти по здравни грижи. За сестри, акушерки, лаборанти” – 2008 г. – 17

- „Медицинска генетика в клиничната практика”, под ред. на Д. Тончева – 1999 г. – 15
- с „Тестове по медицинска генетика”, под ред. на Д. Тончева – 2004 г. – 8
- “Genetics” – 1996 г. – 25
- “Genetics and birth defects” – 1983 г. – 15
- с „Хромозомна диагостика”, под ред. на М. Цонева – 1978 г. – 8
- с „Справочник за наследствените болести и предразположения”, под ред. на М. Цонева – 1988 г. – 10
- с Х. Михов; В. Антова – „Муковисцидоза” – 1977 г. – 7
- В. Андреев; Н. Златков – „Наследствени и вродени болести и синдроми в дерматологията” – 1977 г. – 15
- с Т. Лисичков – „Генетична консултация при вродените коагулопатии” – 2007 г. – 3
- к Ф. Айала; Дж. Кигер – „Съвременна генетика” – 1987 г. – 40
- к Г. Генчев; Я. Енчев – „Генетика” – 1988 г. – 13
- к Р. Белчева; М. Топашка – „Практичеки занятия по генетика” – 1990 г. – 8
- с Д. Хаджиолов – „Увреждане на ДНК и рак” – 1984 г. – 10
- Дж. Уотсън; Дж. Тууз; Д. Курц – „Рекомбинантна ДНК” – 1989 г. – 12
- с М. Крачунова – „Генетика на психичните болести” – 1990 г. – 12
- с Д. Димитраков – „Поликистозна бъбречна болест” – 1996 г. – 12
- Д. Дочев – „Клинична лаборатория” – 1985 г. – 12
- с „Хематологични изследвания”, под ред. на Д. Дочев; Т. Шипков – 1988 г. – 12
- с Д. Павлов и кол. – „Клинични лабораторни изследвания. За лаборанти” – 1977 г. – 10
- М. Василев – „Лабораторна диагностика. Експресни тестове” – 1990 г. – 6
- „Лабораторни изследвания в стоматологията”, под ред. на К. Попов – 1989 г. – 10
- Е. Цветанова – „Ликворология” – 1974 г. – 8
- с „Лабораторна диагностика на професионалните болести”, под ред. на Д. Чаръкчиев – 1979 г. – 10
- „Лабораторна диагностика на имунните заболявания”, под ред. на Г. Костурков – 1987 г. – 12
- с „Лабораторна диагностика на паразитозите при хората”, под ред. на Р. Курдова – 2009 г. – 12

- с Г. Маждраков; А. Помаков; Б. Братанов – „Клинична витаминология” – 1963 г. – 12
- с Г. Панчев; Ю. Ковачева – „Малабсорбционен синдром в детската възраст” – 1989 г. – 10
- с Н. Недкова-Братанова; А. Ногаллер – „Хранителна непоносимост и хранителна алергия” – 1978 г. – 8
- с Л. Петров; Н. Романов – „Диетично хранене при бъбречни заболявания и рецептура за нови ястия” – 1976 г. – 8
- с Н. Романов; Л. Петров – „Диетично хранене при болни с хронична бъбречна недостатъчност на лечение с хемодиализа” – 1977 г. – 6
- “Enzymes. The key to health”- 1999 г. – 10
- с „Имуно-ензимни методи”, под ред. на Б. Божков – 1988 г. – 8
- с „Вродени и придобити ензимопатии”, под ред. на Т. Ташев – 1976 г. – 12
- с „Основи на храненето”, под ред. на Т. Ташев – 1981 г. – 17
- т Т. Ташев; Ж. Стоянова; Я. Джамбазова – „Диетично хранене” – 1972 г. – 8
- Т. Зукерброт – „Диетата Ф – Фактор” – 10
- Кейт Адамс – „Клуб „Плоско коремче” – 2012 г. – 10
- с Дж. Форайт; Дж. Гудрик – „Живот без диети” – 1999 г. – 5
- с Демис Русос; В. Скавинска – „Как отслабнах” – 1992 г. – 10
- с Пиер Дюкан – „Как да отслабнем завинаги” – 2006 г. – 8
- с „Да отслабнем здравословно” /сборник/ - 5
- с И. Топузов – „Целулитът” – 1995 г. – 5
- Д. Грант; Дж. Джойс – „Съчетаване на храните за здраве” – 1994 г. – 5
- с С. Либрам – „Разделно хранене за деловите хора” – 5
- с Петя Раева – „Радостта от храненето. Бърз наръчник за отслабване” – 2011 г. – 7
- с З. Мастагаркова – „77 най-ефикасни диети в света” – 2006 г. – 6
- С. Младенов – „Пчелните продукти – храна и лекарство” – 1978 г. – 5
- П. Починкова – „Пчелните продукти в медицината” – 1986 г. – 7
- с С. Ханджиев – „Пчелни продукти и здраве” – 1991 г. – 5
- с Р. Вълкова – „Как да се защитим от болестите чрез мед и пчелни продукти” – 2010 г. – 6
- Л. Ковачева – „Целебният глад” – 1992 г. – 5
- Пол Брег – „Лечебен глад” – 1992 г. – 5
- с А. Веерланд – „Лечебно гладуване. Английска народна медицина” – 1995 г. – 5

- „Приложение на лазерите в клиничната практика”, под ред. на В. Танев – 1988 г. – 20
- Д. Матеев – „Възрастова морфология и физиология на човека” – 1958 г. – 10

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg

Имаш нещо за продажба? Добави обява
Виж обяви от същата категория като "КНИГИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА":
Медицински книги на английски език / гр. София

ENGLISH MEDICAL BOOKS- R. Carola; J. Harley; C. Noback – “Human anatomy” – 1992 г. – 50 - с L. Gartner; J. Hiatt – “Color atlas of histology” – 1994 г. – 25 - с M. Di Fiore – “Atlas of human histology” – 1975 г. – 25 - Helena Curtis – “Biology” – 1968...

Атласи по различни медицински специалности / гр. София

АТЛАСИ• к Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – I т. – Косты, мышцы, внутренносты – 1952 г. – 60 • с Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55 • с Р. Д. Синельников; Я. Р. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 3...

Книги по акушерство и гинекология / гр. София

КНИГИ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Цените са в български левове)- с Д. Стаматев – „Лекции по акушерство” – 1934 г. – 12 - с В. Щьокел – „Акушерство” – т. 1 – 1948 г. – 12 - с И. Щъркалев; Л. Ламбрев – „Акушерство” – 1978 г. – 17 - с И. Щъркалев...

Книги по ендокринология, имунология, алергология / гр. София

КНИГИ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ; ИМУНОЛОГИЯ; АЛЕРГОЛОГИЯ(Цените са в български левове)- „Клинична ендокринология”, под ред. на Е. Бозаджиева – 1982 г. – 17 - „Ендокринни и неендокринни хормонообразуващи тумори”, под ред. на Е. Бозаджиева – 1976 г. – 8 - с...

13.00лв.


Обява от Верослав Манов

(Регистриран на: 2017-04-14 13:22:06)Други обяви от този потребител

гр. София

13.00лв.

гр. София

15.00лв.

гр. София

13.00лв.

Последно разгледани обяви

гр. София

13.00лв.